Tips från mäklaren: Elavtal och energibesparing

Vid en försäljning är det väldigt mycket man som köpare räknar in i sin kalkyl för att se om ett boende är rimligt och möjligt för ens ekonomi att köpa. Det är allt från eventuellt underhåll, resor till och från jobb och driftkostnader. Just driftkostnader är en svår siffra att räkna på eftersom den styrs av hur många personer som levt i huset innan, vad man har för vanor och vad tidigare ägare har haft för elavtal. Det är därför väldigt viktigt att även se över en sådan sak inför en eventuell försäljning då en hög driftkostnad kan avskräcka potentiella köpare.

Rätt elavtal lockar köpare

Man ska alltid se om sina avtal man har men inför en försäljning är det viktigare än någonsin. Med rätt elavtal kan du själv göra besparingar upp mot 7 000 kr per år utan att överdriva. När en potentiell köpare går igenom prospektet ser han eller hon endast din driftkostnad. Inte vad du betalar per kilowatt och förutsätter såklart att du har haft koll på elmarknaden. Tänk dig då att driftkostnaden sänk med 7 000 kr i prospektet. Detta blir då en väldigt stor faktor som påverkar köparen om det blir ett bud eller inte.

VB Energi är ett elbolag på marknaden som ofta har väldigt konkurrenskraftiga elavtal att erbjuda sina kunder. Ett byte går väldigt smidigt om du inte är bunden till din nuvarande leverantör. Jag som mäklare rekommenderar alltid mina kunder att byta elavtal föra att få ner driftkostnaderna. Inte bara vid en försäljning men också rent allmänt då det kan höja din levnadsstandard om man inte gjort någon förändring av på elavtalen tidigare.

Övriga besparingar

Man kan också göra stora energibesparingar och sänka sina elkostnader genom att förändra husets yttre lager. Vi pratar då om fönster, dörrar, tak och ytterväggar. Om man kan öka på isoleringen eller byta fönster gör det stor skillnad. Den största skillnaden görs enligt de flesta genom att bättra på isoleringen på vinden. Detta är såklart en något större kostnad inledningsvis men som man ofta kan räkna hem på några år och som också värderas högt vid en försäljning.

Kan du nu bättra på husets isolering, se över ditt elavtal och byta elbolag har du kommit väldigt långt till att öka dina chanser till en bättre förtjänst vid en försäljning.