fasadrenovering eller inte i Stockholm? är det värt det?

Fasaden är det som är själva utsidan på en byggnad. Att renovera en fasad är ett stort projekt men det är även ett väldigt bra projekt att genomföra då det förlänger livslängden på fasaden. Efter att ha utfört en fasadrenovering så blir fasaden både snyggare och fräschare. I Stockholm är många byggnader gamla och på många fasader i Stockholm har det utförts någon typ av fasadrenovering. Renoveringar görs oftast för att förbättra fasaden och göra så att utseendet på fasaden blir betydligt bättre än innan renoveringen.

Fasaden på en byggnad är det första man ser när man tittar på byggnaden. Därmed bidrar en snygg fasad till att personer som tittar på byggnaden får ett bra första intryck av byggnaden. Oavsett om det är en lokal, ett hus eller en lägenhet i Stockholm som behöver en fasadrenovering så är det ett lyft för hela byggnaden när renoveringen är färdig.

Det finns idag olika typer av fasader men de flesta behöver underhållas och renoveras efter ett antal år. Träfasader är väldigt fina men de kräver ofta väldigt mycket underhåll och skötsel. Däremot kan man minska en hel del av underhållet med hjälp av att välja en bra kvalitétsfärg när man utför en fasadrenovering på en träfasad. En bra färg håller i flera år och klarar av många olika väderförhållanden. Det är inte alltid som en fasad i Stockholm behöver renoveras helt utan i vissa fall räcker det med att man tvättar fasaden för att den ska se bra ut igen. Att tvätta en fasad kan ses som en mindre renovering men det går ofta betydligt snabbare än att utföra en total renovering av fasaden.

Fasader som är byggda av tegel brukar ha en längre livslängd än fasader som är byggda av trä. Utseendet på en tegelfasad kan dock bli något enformig eftersom mycket av tegelmaterialet är av samma färg. Fördelen med tegelfasader är som sagt att de inte behöver renoveras lika ofta. Anledningen till att man renoverar en tegelfasad i Stockholm är ofta att fasaden på något sätt har blivit skadad. Om fasaden innehåller höga fukthalter eller har råkat ut för frostskador är det viktigt att man tidigt renoverar fasaden för att inte skadorna ska bli för stora.

En annan typ av fasad som har blivit vanlig i Stockholm är putsfasaden. Puts lägger man som ett tunt ytskikt på utsidan av byggnaden. Det är vanligt att en putsfasad är enfärgad och med hjälp av putsen och putsbruket så blir resultaten av en putsfasad väldigt fint. Men förutom att göra fasaden fin så är putsens syfte även att hålla ihop bygganden och skydda den bakomliggande väggen. Putsfasader behöver tvättas och renoveras efter ett antal år för att livslängden och den snygga ytan ska hålla sig så länge som möjligt.

I Stockholm finns det många företag som arbetar med fasadrenovering. Vissa husägare väljer att tvätta sina fasader själv eftersom att det blir lite billigare i längden. Men om du ska göra en större fasadrenovering eller om man ställer höga krav på att tvättningsarbetet ska bli bra så rekommenderas det starkt att du anlitar ett professionellt företag som arbetar med fasadrenovering.