Diesel priserna fortsätter sina trender

Diesel är ett vanligt ord för dieselolja. Idag är det även väldigt vanligt att man använder diesel som ett drivmedel i motorer där tändningen bygger på kompression till skillnad från andra motorer där tändningen består av gnista. Kortfattat så består diesel av olika kolväten. Kolväte är en molekyl som innehåller kol och väte. I Göteborg så är diesel ett populärt drivmedel för många bilar då diesel brukar förbruka mindre bränsle än vanliga bensindrivna bilar.

 

Eftersom diesel är ett fossilt bränsle så avger det en del avgas som bidrar till ökad växthuseffekt. Men en positiv egenskap med diesel i Göteborg och diesel i Sverige överlag är att man i Sverige använder sig av en sorts diesel som är av miljöklass 1. Det betyder att dieseloljan inte innehåller så många skadliga ämnen och om man skulle jämföra dieseloljan i Göteborg med vanlig bensin så ligger snitt utsläppet för dieselolja på ungefär 20 % av det totala utsläppet som bensinen släpper ut.

Priset för diesel

I Göteborg har på senare år priset ökat i takt med att allt fler fordon drivs på dieselolja. Lastbilar är ett stort fordon som ofta drivs på diesel då man ofta kommer längre om man använder diesel som färdmedel. Anledningen till att man kommer längre på diesel jämfört med bensin är för att dieselolja innehåller mycket mer energi än vad vanlig bensin gör. Det krävs med andra ord mindre mängd diesel än vad det hade gjort om man istället valt bensin.

Eftersom lastbilar och bussar ofta har en betydligt större tank än vad personbilar har så finns det en separat pump för diesel för större fordon. I Göteborg är snabbpumparna med diesel relativt vanliga vid de större bensinmackarna. Det är precis samma typ av dieselolja i pumpen men pumpen har en förmåga att pumpa upp mer diesel snabbare än vad de vanliga pumparna kan.

Något man bör tänka på om man väljer ett fordon som drivs på diesel är att det är främst vid längre sträckor som kostnaden för drivmedlet minskar. Vid vanlig stadskörning som är vanligt i Göteborg kan det till och med vara lite dyrare med dieseldrivna fordon än med bensindrivna. Men i det långa loppet brukar man spara pengar på att välja ett dieseldrivet alternativ istället för ett bensindrivet.

Transportstyrelsen i Sverige menar på att all diesel som säljs i Sverige och således också i Göteborg är av miljöklass ett. Det är för närvarande den bästa miljöklassen och förutom miljöklass ett så finns det miljöklass två och tre. Om dieseloljan är av de senare miljöklasserna innebär det att dieseln släpper ut mer avgaser och innehåller en större mängd farliga ämnen. EU har satt som krav att all diesel som säljs inom EU ska vara svavelfria. Det innebär att diesel som säljs i Göteborg och överallt i Sverige också ska vara svavelfritt. Sverige är ett land som har kommit väldigt långt i att förbättra dieseloljans miljöegenskaper och håller överlag en mycket bra standard på sin diesel. Eftersom diesel är ett fossilt bränsle kan det i framtiden leda till att tillgången på diesel minskar.